Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİ EDEN FİZİKSEL RİSKLER: KARO ÜRETİMİ ÖRNEĞİ

Yapılan çalışmanın amacı seramik karo üretiminde iş sağlığı ve güvenliğine etki eden fiziksel risklerin araştırılması ve belirlenen sağlık ve güvenlik risklerine karşı çözüm önerileri sunulmasıdır. Seramik karolar kil, kuvars, feldspat, mermer gibi inorganik hammaddelerin belirli oranlarda karıştırıldıktan sonra istenen ebatlarda preslenerek sırlı veya sırsız, desenli veya desensiz olarak pişirilmesi suretiyle elde edilen yer veya duvar kaplamalarıdır. Seramik karo üretimi, üretim süreçleri ve girdi hammaddeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi’ne göre çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Sektörde meslek hastalıkları görülme riski çok fazladır. Bu nedenle çalışanların meslek hastalıklarından korunmaları için sektöre özel risk etmenlerinin araştırılarak, önleyici ve koruyucu tedbirler alınması önem arz etmektedir. Yapılan çalışma kapsamında karo üretim süreçlerinde karşılaşılan toz, gürültü, termal konfor, aydınlatma, titreşim gibi fiziksel risk etmenleri açıklanarak, sağlık ve güvenliğe olan etkisi üzerinde durulmakta ve koruyucu tedbirlere değinilmektedir. Seramik karo sektöründe fiziksel risk etmenleri değerlendirildiğinde kuvars, mermer gibi hammaddelerin önemli bir toz kaynağı olduğu ve meslek hastalıklarına yol açtığı, masse hazırlama, presleme, rektifiye gibi üretim bölümlerinin gürültü ve titreşim kaynağı olduğu görülmektedir.Keywords
Karo, Seramik, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Risk etmenleri.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri