Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ZLATA FİLİPOVİÇ’İN ZLATA’NIN GÜNLÜĞÜ ESERİNDE “ÖTEKİ” VE “ÖTEKİLEŞTİRME”

Tarihte geçmişten günümüze kadar sayısız katliam ve savaş gerçekleşmiştir. 20. yüzyılın sonlarında, Avrupa’nın doğusunda çok kanlı bir soykırım gerçekleşmiştir. Bu soykırımın izleri hala Balkanlar’da kendisini göstermektedir. 8372 Bosnalı Müslümanın ölümüne sebep olan Srebrenica Soykırımı’nın habercisi Bosna Savaşı’dır. Bosna Savaşı, Yugoslavya coğrafyasındaki üç etnik unsurun arasında gerçekleşmiştir. Yugoslavya’nın parçalanması ve Bosna Hersek devletinin kurulması ile sonuçlanan bu savaş, çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Hırvat asıllı Bosnalı yazar Zlata Filipoviç’in otobiyografik eseri Zlata’nın Günlüğü kitabı imgebilimsel ve eklektik bir yaklaşımla incelenecektir. Bu eklektik yaklaşım; psikanaliz, tarih ve toplumbilim gibi alanları içine almaktadır. Bosna Savaşı’nın toplum üzerindeki etkilerinin, etnik unsurlar arasındaki ötekileştirmenin ve savaşın yarattığı taraflar arasındaki ötekileştirmenin bir çocuğun gözünden nasıl aktarıldığı irdelenecektir. Bosna Savaşı’nda savaşan etnik unsurlar arasındaki tek farkın inanış biçimleri olmasından ötürü bu durum büyük ölçüde ötekileştirmenin açığa çıkmasına yol açmıştır. Bu sebeple, eser ve eserin işlendiği ile etkilendiği dönem hakkında nesnel veriler ışığında, “öteki” ve “ötekileştirme” kavramları irdelenecektir.Keywords
Bosna Savaşı, Zlata Filipoviç, Zlata’nın Günlüğü, İmgebilim, Ötekileştirme

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri