Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GIDA ÜRETİMİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARDA İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

2012 yılında kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla birlikte Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yeni bir dönem başlamıştır. 6331 sayılı kanun daha önceki yasal düzenlemelerden farklı bir yapıya sahiptir. 6331 sayılı kanunla İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın her kesimi kapsayan bir boyuta ulaşmış ve daha önceki yasal düzenlemelerdeki yaptırımcı yaklaşım anlayışı önleyici ve yol gösterici bir modele dönüşmüştür. 6331 Sayılı kanun ile çalışanlara, işverenlere ve devlete sorumluluklar verilmiş ve uygulama yolları açıklanmıştır. 6331 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle kapsama alanının genişlemesi sonucunda 5362 sayılı kanuna tabi esnaflarda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulama alanına girmiştir. Günümüzde esnaflarda 6331 sayılı kanun kapsamında işverenlerin sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Esnaflar başta bölgesel ticaretin önemli aktörü olmakla birlikte bölgesel ve ulusal istihdamın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Esnafların ticari ve istihdam boyutuyla ortaya koydukları bu önem iş güvenliği uygulamaları ile daha sağlıklı ve güvenliği bir yapıya dönüştürülmek istenmektedir. Bu dönüşüme esnafların yaklaşımları ve uyumu önemlidir. Bu çalışmada gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren esnafların iş sağlığı ve güvenliği algıları ölçülmüştür. Araştırma kapsamında Elazığ ilinde 5362 sayılı kanuna tabi faaliyet gösteren ve gıda üretiminde bulunan işyeri sahipleri ile görüşülmüştür. Araştırmada gıda üretiminde bulunan esnafların iş sağlığı ve güvenliği algısını ölçmek için nitel araştırma metotlarından mülakat/görüşme tekniği kullanılmış, elde edilen sonuçlara içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizi ile esnafların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki değişiklikler hakkında tam bir bilgiye sahip olmadığı, iş güvenliği uygulamalarını maliyet unsuru olarak gördüğü ve iş güvenliği konusunda esnaf odalarının yön gösterici olması gerektiği sonuçları elde edilmiştir. Günümüzde bölgesel ekonomi içinde esnafların önemi göz önünde bulundurulduğunda iş sağlığı ve güvenliği konusunda esnafların bilgi seviyesinin artırılması bir gereklilik şekline dönüşmüştür.Keywords
: Esnaf, İş Sağlığı ve Güvenliği, Algı

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri