Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GİRİŞİMCİLİĞİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Bölgesel kalkınma kavramı, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere kadar her düzeydeki ülkelerin federal ya da üniter anlamda topyekün kalkınmaları için gerekli bir takım politikaları içermektedir. Elbette sınırlı kaynakların en etkin biçimde kullanılması neticesinde beklenilen kalkınma sonuçlarının alınabilmesi ancak, çok akılcı politikalarla mümkündür. Doğru politikaların uygulanması ile ülkeler hem bölgesel kalkınma aracılığıyla hem ülke düzeyindeki kalkınmayı sağlamış hem de bölgeler arası gelişmişlik farkını en az seviyeye indirmiş olacaklardır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere uygulanan enstrümanlardan bir tanesi de girişimciliğin teşvikidir. Bu vesile ile bölgede başta istihdam artışı olmak üzere, üretim, ekonomik ürünlerin katma değerleri ve dolayısıyla da dışa taşan fayda da artış sağlanacaktır. Biz bu çalışmada, bölgesel kalkınma için girişimciliğin önemi üzerinde duracağız. Böylece bir bölgede girişimciliğin teşvikine yönelik uygulanan politikaların söz konusu bölgedeki tüm ekonomik unsurlar üzerindeki etkisi örneklerle göz önüne serilecektirKeywords
Girişimcilik, Kalkınma, Bölgesel Kalkınma

References

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri