Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CİNSİYETÇİLİK PROBLEMİ VE İNGİLİZ EDEBİYATINA YANSIMALARI

Bu makalede, küçük yaşlardan itibaren yetişkinliğe kadar sosyal çevrenin kadın ve erkek bireylerden beklediği davranış biçimi, ahlaki tutumlar ve sadece ‘toplum ne der’ kaygısı ile yaratılan cinsiyetçilik olgusunun ele alınışı ve İngiliz edebiyatında A Doll’s House (Bir Bebek evi) ve A View from the Bridge (Köprüden Görünüş) adlı tiyatro oyunlarına yansımalarının, eserlerden yapılan çeşitli alıntılarla desteklenerek incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikle, cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyetçilik sorunsalı gibi kelimelerin tanımlamalarına yer verilmiştir. Ardından cinsiyetçilik olgusunun toplumda nasıl kendini gösterdiği, insanların kadın ve erkek bireylerin davranışlarını cinsiyetleri açısından nasıl değerlendirdiği günlük yaşamdan da örnekler verilerek ele alınmıştır. Daha sonra ise, İngiliz edebiyatında tiyatro yazarları Henrik Ibsen’ın A Doll’s House (Bir Bebek Evi) ve Arthur Miller’ın A View from the Bridge (Köprüden Görünüş) adlı eserlerinde önemli bir yer tutan bu cinsiyetçilik sorunsalı hem kadın hem de erkek bireyler açısından bakılarak incelenmeye çalışılmıştır.Keywords
A Doll’s House, Ibsen, Miller, A View from the Bridge, cinsiyet

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri