Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DESTİNASYON MARKALAŞMASINDA GASTRONOMİK KİMLİĞİN ROLÜ

Günümüzde pazarlama ve markalaşma konularına verilen önem giderek artmakta olup, bu doğrultuda sadece mallarla hizmetlerin değil, aynı zamanda destinasyonların da markalaşması ve pazarlanması hususunda önemli çalışmalarda bulunulmaktadır. Zira bir yörenin sahip olduğu çekicilikler ile mutfak kültürü ve kendisine özgü yiyecekleriyle içecekleri, o destinasyonun daha çok turist çekmesi ve markalaşması hususunda önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Nitekim her bir destinasyonun kendisine özgü destinasyon kimliğinin yanı sıra gastronomik kimliği de bulunmaktadır. Bu gastronomik kimliğin etkili bir şekilde insanlara tanıtılabilmesi sayesinde ise destinasyonun markalaşması noktasında pozitif katkılar sağlanabilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde, destinasyon markalaşmasında gastronomik kimliğin rolü ve önemi incelenmiştir. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması tekniği kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle destinasyon ve destinasyon markalaşmasından bahsedilmiş, ardından gastronomi ile gastronomik kimlik kavramlarına değinilmiştir. Sonrasında destinasyon markalaşması ile gastronomik kimlik ilişkisine yönelik olarak literatürdeki araştırmalardan söz edilmiş ve destinasyon markalaşmasında gastronomik kimliğin rolü ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca çalışma konusuna ilişkin olarak ileride yapılabilecek çalışmalarla ilintili çeşitli öneriler de sunulmuştur.Keywords
Destinasyon, Destinasyon Markalaşması, Gastronomi, Gastronomik Kimlik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri