Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ŞÎİ DÜŞÜNCEDE MÂRİFETULLAH (HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR)

Hicrî V. yüzyıla kadar olan dönemde Şîa’da ahbârî ve usûlî olmak üzere iki gelenek oluşmuştur. Ahbârî gelenek Akâid ve Fıkıh başta olmak üzere bütün dinî bilgileri imamlardan gelen rivayetlere dayandırır. Usûlî gelenek ise imamlardan gelen rivayetleri dikkate almakla beraber aklî istidlâllere önem verir. Her iki gelenekte de hicrî V. yüzyıla kadar olan dönemde mârifetullah konusunun işlendiği görülmektedir. Usulî gelenek mârifetullah konusunu kelâmî bir zeminde incelemektedir. Rivâyetler göz önünde bulundurulduğunda ise ahbârî geleneğin kelâmî bağlamın ötesinde irfânî bir mârifetullah ortaya koyduğu tespit edilmektedir. Cafer-i Sâdık başta olmak üzere imamlara, mârifetullahla ilgili birçok rivâyet isnâd edilmektedir. Bu rivâyetlerde mârifetullahla mârifetü’l-imam kavramlarının iç içe geçtiği de görülmektedir.Keywords
Kelâm, Şia, Mârifetullah, Mârifetü’l-imâm, Ahbârî, Usûlî

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri