Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN ULUSLARÜSTÜ SİYASAL AKTÖRLER AÇISINDAN KULLANIMI NATO ÖRNEĞİ

21. yüzyıla damgasını vuran kitle iletişim teknolojileri bu yüzyılın siyasal sürecinin işleyişinde de oldukça etkili olmaktadırlar. Bu bağlamda yaşanan ilk teknolojik haberleşme aracından bugüne insanlık büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişim İnsan hayatının her alanına nüfuz etmektedir. Kitle iletişim teknolojisinde yaşanan bu gelişmeler küreselleşme sürecini de hızlandırarak birey ile dünya arasına bir tuş dokunuşu ile hızlı ve kolay ulaşımın yolunu açmıştır. Bu durum kültürel, siyasal ve toplumsal hayatın aynı zamanda ekonomik işleyişin değişiminde başat rol oynamıştır. Bilgisayarın keşfi ve 1990’lardan sonra bütün insanlığın kullanımına sunulması hem toplumsal hayatın hem de sosyal hayatın değişimine yol açmıştır. Özellikle internetin kullanılmaya başlaması ve sosyal medyanın insan hayatına girmesi siyasal aktörler için sadece kitlelere değil sıradan bireyin özel hayatına, ucuz, hızlı ve kolay ulaşmanın yolunu açmıştır. İnternetin devamında ortaya çıkan sosyal medya toplumsal yaşamın dinamiklerini değiştirmiştir. Bilindiği gibi sosyal medyanın önemi bu platformlarda insanların bilgi, duygu ve düşüncelerini ifade etme imkânı sunmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle siyaset arenasında yer alan bütün siyasal aktörler bu platformlarda yerini almışlardır. Bu siyasal aktörlerin arasına günümüzde devletler, uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve NATO, Dünya Bankası gibi siyasal, askeri ve ekonomik uluslar üstü kuruluşlarda katılmışlardır.Keywords
Siyasal İletişim, Sosyal Medya, Uluslarüstü Örgütler

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri