Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KIRŞEHİR İLİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN EVLİLİK VE BOŞANMA KONULARINA BAKIŞI

Modernleşmeyle birlikte toplumsal kurumlarda meydana gelen değişim dönüşüm toplumun temel taşı olan aile kurumunu da önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle kadınların çalışma hayatında yer almaya başlamasıyla toplumsal cinsiyet rollerinde de bir farklılaşma görülmeye başlamıştır. Çalışan kadın artık evi, eşi ve çocuklarıyla ilgilenmesinin yanı sıra eşinin evin geçimini sağlama rolünü de paylaşmaktadır. Ancak bu durum kadının rol ve görevlerini algılayış tarzını çok da etkilememektir. Dahası kadınların toplumsal cinsiyet rollerini algılayış şekilleri onların evlilik ve boşanma olgularına bakışını da etkilemektedir. Söz konusu çalışmada da evli ve çalışan kadınların evlilik ve boşanma konularına bakışı ele alınmıştır. Bu kapsamda niteliksel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği uygulanmış ve Kırşehir ilinde yaşayan evli ve farklı mesleklerden 24 kadınla görüşme yapılmıştır. Kartopu örnekleme tekniğiyle ulaşılan katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler Maxqda 2018.02 bilgisayar destekli program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ise kadınların; aile içinde rol ve görevlerin eşler arasında paylaşılması gerektiğini düşünen eşitlikçi kadınlar ile geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini içselleştiren kadınlar olmak üzere iki ayrı gruba bölündüğü ve buna paralel olarak da her iki grubun evlilik ve boşanma konularındaki görüşlerinin farklılaştığı görülmüştür.Keywords
Kadın, evlilik, boşanma, iş hayatı, toplumsal cinsiyet rolleri.

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri