Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası ölçekli piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlayarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, bilim ve teknoloji alanında lider konumda olmayı amaçlayan ülkeler günbegün Ar-Ge’ye verdikleri önemi arttırmışlardır. Bu doğrultuda gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye, özellikle çerçeve programları ile Ar-Ge faaliyetlerini arttırmaya yönelik politikalar belirleyerek uygulamaya koymuşlardır.Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olmak üzere üç farklı uygulamayı barındıran Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgi birikiminin artırılarak bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır. Ar-Ge faaliyetleri açısından Avrupa Birliği ve Türkiye’nin performansını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada Ar-Ge yoğunluğu, Ar-Ge personel ve araştırmacı sayısı, patent başvuru sayısı, ileri teknoloji ihracatı gibi göstergelerin 2000-2017 yılları arasındaki seyri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Keywords
Ar-GE faaliyetleri, Türkiye, AB, AR-GE Personel, Patent Başvuru Sayısı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri