Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIKLARININ İNCELENMESİ

Değişimin hızla değiştiği günümüzde etkin bir rol üstlenecek, katılımcı ve çağın gerektirdiği becerilere sahip, teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilmesinde, üniversitelere büyük görev düşmektedir. Bilişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine etkili katkısı kaçınılmazdır. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksek okulu öğrencilerinin teknoloji okuryazarlığına ilişkin motivasyon düzeylerini belirlemek ve bunun cinsiyet, mezun olunan lise türü, öğrenim görülen bölüm, sınıf ve akademik ortalama gibi değişkenler açısından değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören 261 öğrenci oluşturmaktadır.Teknoloji Okuryazarlığına ilişkin kazanımlara uygun olarak geliştirilmiş olan öğrencilerin teknoloji okuryazarlığı için gerekli olan bilgi, tutum ve davranışlarının geliştirilmiş olduğunun söylenmesi mümkündür. Araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile Yiğit, E. (2011) tarafından geliştirilmiş ‘Teknoloji Okur yazarlığı Ölçeği’ aracılığıyla toplanan bilgiler, yapılan istatistiksel analizlerde öğrencilerin teknoloji okur yazarlık düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.*Keywords
Teknoloji okuryazarlığı, teknoloji eğitimi, motivasyon

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri