Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MOORA YÖNTEMİ İLE ORDU İLİ TURİSTİK DESTİNASYONLARININ ÖNEM DERECESİNE GÖRE BELİRLENMESİ

Turizmin artan önemi ile birlikte, destinasyonlardaki turistik alanların önemi daha da artmıştır. Ekonomik koşulların zorluğu nedeni ile turizm alanları içerisinde yatırım yapılacak yerlerin belirlenmesi önem kazanmıştır. Bu nedenle, bir turizm destinasyonunda hangi turistik alanların turistik talep açısından daha çok talep alacağının belirlenmesi gerekmektedir. Çalışma ile hedeflenen ilk amaç, Ordu ili turizm alanlarından hangilerinin diğer turizm alanlarına göre daha önemli olduğunun belirlenmesidir. Diğer amaç ise, uzman görüşleri ile elde edilen bilgiler doğrultusunda Ordu turizmi için önemli olan bu turistik alanlara yönelik olarak yatırımların artmasını sağlamaktır. Turistik talep açısından önemli olan bu destinasyonların turizm kamu ve özel sektör yöneticileri tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınması hedeflenmektedir. Bu çalışma da, Ordu ili genelinde belirlenmiş ve turistik talep alan 20 turistik alanın hangisinin daha önemli olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Belirlenen 4 temel kriter yardımı ile turistik alanların önem dereceleri ortaya konmuştur. Ordu ilinde turizm alanında çalışmakta olan otel yöneticileri, seyahat acentesi sahipleri, turizm kamu yöneticileri ve akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. Elde edilen uzman görüşleri MOORA yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Boztepe ve Çambaşı Yaylası en önemli iki turistik destinasyon olarak belirtilmiştir. Çalışmanın Ordu ili turizm yöneticilerine yol göstermesi ve Ordu ili turizmine katkı sağlaması beklenmektedir.Keywords
Turizm, Ordu ili turizm, Turistik destinasyon, Moora yöntemi

References

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri