Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM UNSURU OLARAK KONUT: İSTANBUL

Tüm dünyaya hakim olan kapitalist etkiler ile konut önce metalaşmış ardından markalaşarak bir prestij simgesi olmuştur. Veblen’in ortaya koyduğu gösterişçi tüketim olgusu, günümüzde kentlerde belirginleşen rezidans kulelerin varoluşunun temelidir. Bu makalenin amacı kişilerin rezidans kuledeki bir konutta yaşamak için yüksek bedeller ödediği ve bunu yaşamlarında bir prestij göstergesi olarak sunduklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle literatür araştırması ile gösterişçi tüketim ve kişilerin rezidans konut tercih etmelerinin teorik boyutu ortaya konulmuştur. Ardından İstanbul’da yedi farklı rezidans kulede toplam 58 kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alandan elde edilen veriler Veblen’in gösterişçi tüketim teorisi bağlamında tartışılmıştır. Sonuç olarak İstanbul’daki rezidans konutların Veblen’in teorisi kapsamında gösterişçi tüketim öğeleri olduğu ortaya konulmuştur.Keywords
Veblen, Gösterişçi Tüketim, Rezidans Konut, İstanbul

References

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri