Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eğitim Öğretim Kavramları

Eğitim ve öğretim kavramları sık kullanılan kavramlardandır. Bu kavramların anlamı araştırıldığında herkesin aynı şeyi anlamadığı görülür. Bu durum iletişim açısından sakıncalıdır. Kavramlara yüklenilen anlamlar aynı olmazsa sağlıklı iletişim kurulamaz. Öyleyse bu iki kavramın anlamını tespit etmek ve aralarındaki farka işaret etmek önemlidir. Eğitim kavramı çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Eğitim faaliyetinin çok boyutlu olması ve tanımlayan kişinin bakış açısı farklı tanımları ortaya çıkarmaktadır. Eğitim kavramı tanımlarken kimileri sürece, kimileri faaliyete, kimileri de sonuca vurgu yapmaktadır. Eğitim kelimesi “eğmek” fiilinden türemiştir. Eğmek, bir şeyi olduğu halde bırakmayıp başka tarafa yöneltmek demektir. Öyleyse eğitim bir değişime ya da değiştirme çabasına işaret eder. Günlük kullanımda eğitim davranış değişikliğini anlatırken öğretim bilgi artırımını ifade eder. Özellikle ahlakla ilgili konularda bilgi vermenin yeterli olmadığını, davranış değişikliğinin sağlanması gerektiğini anlatmak isteyen kişiler “Hep öğretimle uğraşıyoruz hâlbuki önemli olan eğitimdir.” derler. Kavramların akademik kullanımları dikkate alındığında bu söz anlamsız kalmaktadır. Eğitimin Türkiye’de genel kabul gören tanımı şöyledir: “Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.” Eğitimin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları vardır. Öğretme ise, bireyin belli bir davranış değişikliğiyle sonuçlanacak yaşantılar geçirmesini sağlama eylemidir. Bu durumda öğretim, eğitim sürecinin bir parçasıdır. Diğer bir ifadeyle eğitim süreci pek çok öğretim faaliyetinden oluşur.Keywords
Eğitim, Öğretim, Formal Eğitim, İnformal Eğitim

References

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri