Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Öğretim programları, ülkelerin değişiminin ve kalkınmışlığının önemli göstergesi olmakla beraber gelişmelerin gerçekleşmesinde önemli bir köprüyü oluşturmaktadır. Bu yüzden programların değerlendirilmesi ve alınan dönütler neticesinde gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bu değerlendirmelerden İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programının da dikkate alınıp incelenmesi, adeta küçük bir köy haline gelen dünyanın en çok konuşulan dillerinden olan İngilizcenin öğrencilere kazandırılmasında bir gerekliliktir. Bu konuda yapılmış çalışmaların tespit edilip üzerinde çalışılması, programın değerlendirilmesinde program geliştirme uzmanlarına ve uygulayıcılara kolaylıklar sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ilkokullarda okutulan İngilizce dersi öğretim programları ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenip genel bir değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Çalışmanın örneklemi, 2008/2016 yılları arasında Türkiye’ deki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yayımlanan İngilizce Dersi Öğretim Programı değerlendirme tezlerini kapsamaktadır. Çalışmanın kapsamında, nicel ve nitel yayımlanan araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 12 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma doğrultusunda incelenmiştir. Bu bağlamda, çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak için çalışmanın amacı ve araştırma soruları acık bir şekilde ifade edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler, İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı ile ilgili hedeflenen amaçlar, örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı ve araştırmada elde edilen sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Araştırmalardan elde edilen bulgular sonucunda; amaçların daha çok programın etkililiği ile ilgili olduğu, örneklem grubu olarak öğretmenlerin tercih edildiği, karma yöntemlerin tercih edildiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçları ise ders kitaplarının, ders saatlerinin ve kılavuz kitaplarının yetersizliğine, öğretmenlere programla ilgili hizmet içi eğitim verilmesi gerekliliğine ve değerlendirme öğesine yönelik yeterli açıklamaların olmayışı üzerine yoğunlaşmıştır. Öğretmenlerin programın etkililiği ile ilgili olumlu görüşe sahip olduğu, programın farklı düzeydeki öğrenci ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve yöntem tekniklerin öğrenciler için uygun düzeyde olmadığına ilişkin görüşler tespit edilmiştir. Sınıfların fiziksel yetersizliği ile öğrenci sayısının fazlalığı ve sınıf koşullarının İletişimsel Dil Öğretim Yaklaşımına uygun olmadığı belirlenmiştir.Keywords
Öğretim Programı, Program değerlendirme, Meta-sentez

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri