Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUTLULUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİNAL LOGİT MODEL İLE ANALİZİ

Çalışmanın amacı, bireylerin mutluluğu üzerinde hangi faktörlerin istatistiksel olarak önemli etkilerinin olduğunu belirlemektir. Araştırmada, Türkiye’nin 2010-2014 dönemine ait verileri kullanılmaktadır. Veriler Dünya Değerler Araştırması’ndan elde edilmektedir. Veriler üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılarak toplamda 751 veri analiz edilmektedir. Mutluluğu etkileyen faktörler multinominal logit model tahmin edilerek belirlenmekte ve bu analizin geçerliliği için mutluluk düzeylerine Hausman testi uygulanmaktadır. Hausman testi sonucunda ilişkisiz alternatiflerin bağımsızlığı sağlanmaktadır. Çalışmada sağlık durumu, yaşam memnuniyeti, finansal memnuniyet ve cinsiyet değişkenleri bireylerin mutluluk düzeyleri üzerinde önemli etkiler taşımaktadır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında Log likelihood değeri modelin genel olarak anlamlı olduğunu, Pearson ve Sapma ölçüleri iyi bir uyumun olduğunu, Likelihood Ratio test sonucu katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu göstermektedir. Multinominal Logit Model sonuçlarına göre bağımlı değişkenin kategorileri dikkate alındığında sağlık durumu ve cinsiyetin bireylerin mutluluğu üzerinde artırıcı bir etkisinin olduğu, yaşam memnuniyeti ve finansal memnuniyetin bireylerin mutluluğu üzerinde düşürücü bir etkisinin olduğu bulunmuştur.Keywords
Mutluluk, Dünya Değerler Araştırması, Multinominal Logit Model

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri