Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DESTİNASYON İMAJI, BÜTÜNCÜL İMAJ VE KİŞİSEL NORMATİF İNANÇLARIN YENİDEN ZİYARET ETME NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MARDİN İL ÖRNEĞİ

Bu araştırma çerçevesinde destinasyon imajının, bütüncül imajın ve kişisel normatif inançların Mardin’i yeniden ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle destinasyon kavramı, destinasyon imajı, bütüncül imaj, kişisel normatif inançlar, yeniden ziyaret etme niyeti ile Mardin destinasyonuna ilişkin literatür taranmıştır. Ardından hazırlanan anket formu aracılığıyla Mardin’i ziyaret eden 275 yerli turist üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; destinasyon imajını oluşturan algısal imaj, duygusal imaj ve davranışsal imaj ile bütüncül imaj ve kişisel normatif inançların Mardin’i yeniden ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords
Destinasyon imajı, bütüncül imaj, kişisel normatif inançlar, yeniden ziyaret etme niyeti, Mardin

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri