Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KLASİK ÖRGÜT KURAMLARININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ

Örgüt kuramları örgütlerin neden ortaya çıktıklarını ve onları değişime zorlayan unsurları inceler. Klasik örgüt kuramları ise 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan örgütlerin yönetimi hakkında sistematik bir yaklaşım getirme çabasının ürünüdür. Sanayi devrimiyle birlikte 19. Yüzyıl sonunda fabrika üretiminin artmasıyla büyük ölçekli örgütler ortaya çıkmış, bu örgütlerin yönetilmesi, çalışanların verimliliği gibi konular önem kazanmıştır. Frederick Winslow Taylor’un Bilimsel Yönetim Kuramı, Henri Fayol’un Yönetim İlkeleri Kuramı ve Max Weber’in Bürokrasi kuramından oluşan klasik örgüt kuramları benzer yaklaşımlardan ve etkilerden yola çıkmakta ve örgüt kuramlarının temelini oluşturmaktadır. Klasik örgüt kuramlarının dönemlerinde büyük bir boşluğu doldurarak, hem pratik anlamda hem de teorik düzeyde öncü yaklaşımlar oldukları ve kendilerinden sonra gelecek kuramlara temel oluşturdukları söylenebilir. Bu kuramların öne sürdüğü bazı ilkeler olduğu gibi, bazıları ise revize edilerek halen yönetim alanında kullanılmaktadır.Keywords
Örgüt Kuramı, Klasik Örgüt Kuramları, Taylor, Fayol, Weber

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri