Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SURİYE’DE ETNİK VE DİNİ YAPININ SİYASETE ETKİSİ

Orta Doğu coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Suriye, etnik ve dini yapısından dolayı büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik, pek çok zıtlık ve kutuplaşmayı da beraberinde getirmiştir. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşıyla kutuplaşma, karşılıklı taraflar üzerinde kendini baskın bir şekilde belli etmiştir. Dini kimlikten öte mezhepsel ayrışmalar bu savaşın körükleyicisi olmuştur. Daha önceleri Fransız mandası ile yönetilen ülkeki kutuplaşmalar böl-yönet politikasıyla varlığını devam ettirmiştir. Bugün, savaşa taraf ülkeler de bu etniksel ve dinsel çeşitlilikten faydalanarak, savaşı kendi çıkarları doğrultusunda desteklemektedir. 1970 darbesiyle Hafız Esad’ın iktidara gelmesi, ülkede azınlık olan Nusayrilerin yönetimi ele geçirmesi anlamına gelmiştir. Çoğunluğu oluşturan Sünniler ise yönetim ve iktidarda çok fazla varlık gösterememişlerdir. Ülkedeki olaylar bu çatışmalardan beslenerek gelişmeye devam etmiş ve iç savaşa dönüşmüştür. Olaylar sonucunda pek çok insan hayatını kaybetmiştir ve önemli bir kısmı da evini terk ederek başka ülkelerde mülteci olarak yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada Suriye’nin tarihine kısaca değinildikten sonra, ülkenin etnik ve dini yapısı ele alınmıştır. Arap baharıyla başlayan Süriye krizi başta olmak üzere Suriye’de etnik ve dini yapının siyaset üzerindeki etkisi ve iç Savaş süreci bir diğer başlıkta incelenmiştir. Çalışma sürecinde literatür taraması yapılmış ve mümkün olduğunca akademik çalışmalar ve/veya konunun uzmanlarından yararlanılmaya çalışılmıştır.Keywords
Orta Doğu, Suriye, Etnik - Dini Yapı, Nusayri, Sünni, Şii, İç Savaş.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri