Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EVCİL HAYVAN BESLEMENİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ

Hayvan-insan birlikteliği, dini, ekonomik ve sosyal kazançlara dayanarak ilkel çağlardan bugüne kadar boyut ve nitelik değiştirerek varlığını korumuş ve sürdürmüştür. Bu süreç içerisinde hayvana atfedilen anlamlar, yapılan tanımlamalar, ona karşı tutumun ve bakış açısının belirleyicisi olmuştur. Bu nedenle hayvanlar, kimi zaman insan yaşamının sürdürülebilmesi için bir av, kimi zaman mitolojide bir eş, dini kaygılarla kutsal bir güç, kimi zaman da bir dost ya da tedavi aracı olmuştur. Uygarlıklar tarihi boyunca hayvanlarla korunma, beslenme ve işgücünden yararlanma amaçlı birlikteliği olan insanoğlu, süregiden zaman içerisinde onlardan ekonomik, tıbbi ve sanayi gibi birçok alanda yararlanmış ve hayvan yetiştiriciliğini benimsemiştir. İnsanların hayvan yetiştiriciliği faaliyeti içerisinde hayvan davranışlarına olan ilgisi tarım toplumuna geçiş ile başlamıştır. İlkel çağlarda, avlanmak ve yırtıcı hayvanlardan korunma amaçlı sürdürülen insan-hayvan ilişkileri, ilerleyen çağlarda evcilleştirme ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Evcilleştirilmeyle birlikte birçok hayvan, insan yaşamında aktif olarak yer almış ve faydalanılabilir hale gelmiştir. Bu da insan-hayvan etkileşimini doğurmuştur. Evcilleştirilen hayvanlar arasında özellikle köpeklerin insanlara benzer özellikler taşıması, diğergam, yardım sever, empatik ve çok iyi birer dost olmaları nedeniyle önemli bir yeri vardır. Bu araştırmada, hayvanlara bakış açının tarihçesine değinilmiş, insan-hayvan birlikteliği ele alınmış, evcil hayvanlara -köpeklere- yer verilmiş ve hayvan beslemenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri alanyazın ışığında irdelenmiştir.Keywords
İnsan-hayvan ilişkileri, evcil hayvanlar, köpekler, hayvan destekli tedavi.

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri