Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN İŞ ETİĞİ ALGISININ ÖLÇÜLMESİ: KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ YÖNTEMİ

Etik konusu, sektörlerin gelişmesi, rekabet şartlarının ağırlaşması ve sürdürülebilir işletme vizyonlarının yaygınlaşması ile önemi artan bir konu haline gelmiştir. Çalışanların iş ortamı, işte karşılaştıkları durumlar, iş ile ilgili algılamaları ve iş etiği kavramları araştırmalarda yer alan konular arasındadır. Özellikle iş etiği kavramı, insanların işletmelerine karşı tutumlarında etkili bir faktör olarak görülmektedir. İş ortamlarında etik ilkelerin varlığı, çalışanların işletmeye bağımlılığı ve verimliliği açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. İş etiği ile ilgili olarak bireylerin algılamalarının eğitim dönemlerinde zihinlerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Turizm sektörünün çok yönlü yapısı, mevsimsellik özelliği ve eğitim durumuna bakılmaksızın personel istihdam edilmesi, iş etiği konusunda turizm sektörünü sorunlu sektörler arasında gösterilmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda, turizm sektöründe çalışacak olan turizm eğitimi alan öğrencilerin, iş etiği konusunda algılamalarının tespit edilmesi, gelecekte çalışacakları işlerde verimlilikleri ve işletmeye bağlılıkları açısından değerli bir sonuç olacaktır. Çalışmanın temel amacı, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin sektördeki etik kavramına ilişkin algıları tespit etmek ve iş etiği hakkında bilgi düzeylerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırma ile turizm eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin iş etiği algılamaları ile ilgili zihinlerinde oluşan bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin etik kavramına bakış açıları ortaya konulmuştur. Turizm sektöründeki iş etiği algıları, öğrencilerin verdikleri cevap kelimeler ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerle öğrencilerin, iş etiğine ilişkin kullandıkları kelimeler belirlenmiştir. Çalışma da, analizlerin yapılmasında kelime ilişkilendirme testi kullanılmış, frekans tablosu yapılmış ve kavram ağları oluşturularak ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Demografik bilgilerin sonuçlarının analizinde ise SPSS 22 programı kullanılmıştır.Keywords
Turizm, İş Etiği, Turizm Eğitimi, Turizm Etiği, Kelime İlişkilendirme Testi

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri