Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGIYA YÖNELİK BENLİK ALGILARI İLE GENEL BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının, benlik algıları ve benlik saygıları arasındaki ilişkinin çalgıya yönelik benlik algılarına yansımalarının ne ölçüde olduğu ortaya koymak, müzik öğretmeni adaylarının, benlik saygıları ile çalgıya yönelik benlik algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma grubu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalında okuyan toplam 46 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri Kısa Formu ve Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan müzik öğretmeni adayı öğrencilerin çalgıya yönelik benlik algıları ve genel benlik saygıları arasındaki ilişkinin cinsiyete, ailenin gelir düzeyine ve kullanılan çalgı türüne göre farklılaşmadığı, ancak bu oranın, kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre azda olsa daha yüksek olduğu görülmektedir Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının, çalgıya yönelik benlik algıları ile benlik saygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Çalgıya yönelik benlik algısı, benlik saygısı, müzik öğretmeni adayları

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri