Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA TURİZM POLİTİKALARI

Turizm sektörü gün geçtikçe rağbet gören sektörlerin başında gelmektedir. Her yıl milyonlarca turist ülke veya şehir dışına çıkarak fon akışı sağlamaktadır. Devletlerarası gelir transferi açısından da büyük öneme sahip olan turizmden daha iyi istifade edilebilmek için turizm politikalarına ihtiyaç vardır. Turizm politikalarının başarılı olması sadece genel olarak düşünülmemeli, bunun ekonomik ve sosyal koşullarının da olabileceği unutulmamalıdır. Turizm politikalarının başarı koşullarından olan ekonomik koşulların yerine getirilebilmesi için öncelikle genel mahiyetteki sermayelerin ve özel mahiyetteki turizm değerlerinin korunması gerekir. Çalışmanın amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin turizme bakış açılarını tespit etmek ve bu doğrultuda ne gibi hamleler yaptıklarını ortaya koymaktır. Türkiye’nin turizm alanında yol alabilmesi için yeni politikalar izlemesi gerektiği ve bununla beraber uygulanan politikalarda ne gibi fırsatlar/ tehditler olduğunu ortaya koymaktır. Avrupa Birliği’nin turizm sektörü için uyguladığı politikaları nasıl hazırladığı incelenmiş, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki turizm açısından politikalar karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin turizm politikaları kapsamında Türkiye’ye nazaran daha istikrarlı bir görünüm çizdiği ve oturmuş bir düzeninin olduğu tespit edilmiştir. Türkiye turizm potansiyeli olarak alternatif turizm destinasyonlara sahip olmasına rağmen, bu değerlere gerektiği ilginin gösterilmeyişi nedeniyle turizmde olması gerektiği noktaya gelememiştir. Avrupa Birliği ise alternatif olarak turizme yönelik yatırımlarının eşit şekilde düzenlemesi nedeniyle turizmin çekiciliği konusunda her daim odak noktası olmayı başarmıştır.Keywords
Turizm Politikaları, AB, Türkiye

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri