Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KUR’ÂN-I KERİM IŞIĞINDA KÜFÜR VE GULÜVE GETİRİLEN ÇÖZÜMLER

Kur’anî perspektiften bakıldığında “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği hususlarda peygamberi tasdik etmemek, ona inanmamak” anlamına gelen küfürle, “Kur’an ve Sünnet’in belirlediği genel İslâm anlayışının sınırlarını aşmak” anlamına gelen gulüv kavramı arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. Bu ilişkinin niteliğinin ortaya konulması ve bu konuları Kur’ân-ı Kerîm’in ele alış biçimi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’an’da küfürle ilgili verilen bilgilerden hareket edildiğinde, küfrün bir çeşit guvül (aşırılık) içerdiği, gulüvün küfre sebep olabileceği anlaşılmaktadır. Bu iki kavram arasındaki bağlantının çift yönlü olduğu görülmektedir. Bu bağlamda küfür ve gulüvü iyileştirme yolları bu husus dikkate alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kur’an’daki sevgi kavramının aşırılık ve küfrü engellemede rol oynadığı görülmektedir. İslâm’ın vasat dini oluşu, toplusal barış ve güveni sağlaması da bu bağlamda ele alınmıştır. Bunlara ilaveten, İslam’ın toplumda kin ve nefreti yasaklayıp, adaleti, ahde vefayı ve haksızlıkları ortadan kaldırma hedeflerine ilişkin öğretileri üzerinde durulmuştur.Keywords
Tefsir, Küfür, Gulüv, Tekfir, Sevgi

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri