Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSLAM HUKUKUNDA BORÇLUNUN HAPSİNİN MUKAYESELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Hukuk kuralları toplumsal düzeni sağlama işlevinde ilk sırada yer alır. Bu kurallar teorik anlamda “olan hukuk”(de lege lada) ile “olması gereken hukuk”(de lege ferenda) ayrımında hukukun pratik kısmı gözlemlendiğinde çoğu zaman ikincisine denk düşer. Belirtelim ki bu izahlar Anglosakson Hukuk Sistemine ilişkin izahlardır. Çünkü İslam hukukunda olan hukuk, olması gereken hukukun ta kendisidir. Fıkhın klasik tasnifte Muamelat alanına dâhil olan ve hukuken iradelerine sonuç bağlanan kimselerin birbirleriyle hukuki işlemlerinden veya doğrudan mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerini konu alan çağdaş tabirle Borçlar Hukuku da, diğer alanlara göre geniş yer tutar. Bu alan Fıkıh kitaplarında Kitab-ûl Bûyu' (satım akdi) başlığıyla incelenir ve ayrıntılandırılır. İslam Hukuku’nun mukaddes kaynağı Kuran başta olmak üzere Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisleri, sahabe uygulamaları ve sonraki dönemlerde müçtehit imamların ve diğer mezhep hukukçularının görüşleri doğrultusunda hazırlanan İslam Hukukunda Borçlunun Hapsi başlıklı bu çalışma, konuya dair hukuki çareleri tespit etmeye yönelik bir gayrettir.Keywords
Borç, Deyn, Haps, Büyu’, Hacr.

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri