Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MEVLEVÎLİKTEKİ NEFİS MERTEBELERİNİN SEMÂ AYİNİ'NDE SEMBOLİZE ETTİĞİ RENKLER

Nesneleri tanıtma ve ayırt etmek için kullanılan en belirleyici unsurlardan biri renk sembolizmidir. Yani bir nesneyi diğerinden ayırt etmek için kullanılan en kolay yollardan biridir. Varlık âleminde her şeyin ayırıcı bir rengi vardır ve bu renklerin birbirinden farklı anlamlar ifade ettikleri bilinmektedir. Yapılan bir çok araştırma renklerin canlılarla sadece somut olarak değil, soyut anlamda psikolojileriyle de ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Renklerin, insanların ruh halleri ve kişilikleri üzerinde bazı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Günümüzde psikoloji ve modern bilim, renklerin insanların tedavilerinde ve psikolojik olarak rahatlamalarında etkilerinin olduğu iddiasındadır. Bu makale insanların iç ve dış dünyalarında oldukça etkili olan renklerin, Mevlevîlikte de simgesel anlamlar taşıması, renkler vasıtasıyla verilen mesajlara dikkat çekmek ve semâ ayinindeki selâmları temsil eden dört rengi belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.Keywords
Renkler, Tasavvuf, Mevlevîlik, Nefis mertebeleri, Semâ ayini

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri