Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AİLE TUTUMLARININ ÖZYETERLİLİK VE ANKSİYETEYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın temel amacı; 10-14 yaş ergenlerin özyeterlik düzeyinin anksiyete duyarlılığı ve ebeveyn tutumuyla ilişkisini incelemektir. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar için Öz-Yeterlik Ölçeği, Çocuklar için Anksiyete Duyarlılığı İndeksi ve Anne-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analiz sonuçlarında; Sosyal özyeterlik, akademik özyeterlik, duygusal özyeterlik ve genel özyeterlik ile anksiyete duyarlılığı arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel özyeterlik puanı ile ebeveyn tutumunun kabul/ilgi ve psikolojik özerklik alt boyutu ile pozitif yönde ve orta düzeyde, kontrol/denetleme alt boyutu ile arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki görülmüştür.Keywords
Özyeterlik, Anksiyete, Anksiyete Duyarlılığı, Ebeveyn (Anne-Baba) Tutum

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri