Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANTROPOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE’DE DÜZENSİZ GÖÇ ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİK BOYUTU

Göç insanlık tarihi boyunca var olmuş bir kavramdır. Göç hareketleri, zamanla coğrafi yer değiştirmeden daha geniş bir anlama bürünerek karmaşık bir hal almış ve çok yönlü ele alınması gereken bir süreç haline gelmiştir. Düzensiz göç olarak adlandırdığımız uluslararası alanda yasal olmayan yollardan yapılan yasadışı göçler günümüzde ülkelerin en önemli sorunlarından biri haline gelmeye başlamıştır. Türkiye de gerek coğrafi yapısı ve gerek komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar sebebi ile dünya genelinde yaşanmaya başlayan bu sorundan etkilenmiştir. Bu araştırmada, düzensiz göç ve güvenlik ile ilgili Türkiye’de yapılmış bazı antropolojik çalışmalar analiz edilmiştir. Yapılan analizle, Türkiye’de göç ve güvenlik konusunun akademik boyutta nasıl ve ne şekilde ele alındığı, araştırmaların hangi ana konular üzerinde yoğunlaştığı, yıllara göre nasıl bir dağılım gösterdiği ve araştırmacılar tarafından göç ve güvenlik konusuna yönelik ne tür bulgu ve öneriler geliştirildiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan alan yazın taramasında, Türkiye’de düzensiz göç ve güvenlik üzerine İngilizce ve Türkçe dillerinde tez ve makale türünde toplam (92) adet çalışmanın yayınlandığı tespit edilmiştir. Göç ve güvenlik olgusuna vurgu yapan araştırmalar incelendiğinde, konu ile ilgili yapılan çalışmaların 2007 yılından itibaren önemli bir artış gösterdiği, alana göre en fazla çalışmanın uluslararası ilişkiler alanında yapıldığı ve çalışmaların konu bakımından ağırlıklı olarak “Avrupa Birliği ekseninde göç ve güvenlik” konusunda eğilim gösterdiği görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda, göç ve güvenlik kavramları birlikte değerlendirildiğinde, düzensiz göç, ülkelerin güvenlik politikalarında önemli bir tehdit olarak görülmektedir. İnsan kaçakçılığı ile birlikte ülke güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar sebebi ile sınır güvenliği ile birlikte iç güvenliğini alacağı tedbirlerle insani boyutunu da dikkate alarak en üst seviyede sağlamak zorundadır.Keywords
Antropoloji, Kültür, Göç, Uyum, Yasadışı göç, Güvenlik, Meta-analiz

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri