Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİBER RİSKLER KARŞISINDA KOBİ’LERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞINI ÖLÇEN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME: GAZİANTEP ÖRNEKLEMİ

Globalleşen dünya ve İnternet teknolojisinin sağladığı avantajlardan sonra KOBİ’ler bölgesel şirketler olmaktan çıkıp global firmalar haline geldiler. İnternetin ve globalleşmenin sağladığı bu avantajın yanında KOBİ’ler için, bazı risklerin oluşmasına neden oldu. Bu nedenle, bu çalışma KOBİ’lerin bilgi güvenliği farkındalıklarını ölçmek için bir ölçek geliştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu ölçeğin İçerik/Kapsam geçerliği, Ölçüt-Bağlımlı Geçerliliği ve Yapı Gerçerliliği ispatlanmıştır. İç tutarlık Güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte 37 madde bulunmaktadır. Veriler Gaziantep’te farklı sektörlerde faaliyet gösteren 800 KOBİ çalışanın anket sorularına verdikleri cevaplardan elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bu ölçeğin dört alt boyutu vardır. Dört alt boyutun toplam varyansın %67,33’ünü açıklamıştır. Çalışmanın önemi KOBİ çalışanlarının çalıştıkları firmalarda bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığın algılanmasını ölçmeye yönelik yeni, geçerli ve güvenirliği olan bir ölçek olmasıdır. Bu ölçek KOBİ’lerin bilgi güvenliği ile ilgili üzerinde durulması gereken hususlara yardımcı olabilir.Keywords
Farkındalık, Bilgi Güvenliği, KOBİ, Ölçek

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri