Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN PDR İ. SİNİF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Sosyalleşme bireyin yaşamının büyük bir kısmında yer alan önemli bir süreçtir. Bu süreç bireyin farklı koşullara uyum sağlayabilme ve yaşam becerilerini kazanmasını etkiler. Bu yaşamsal becerilerden en önemlisi sosyal becerilerdir. Sosyal beceri sosyal durum ve ortamlara uyum sağlayabilmek olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmada İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü birinci sınıf öğrencilerinden uygulanan Sosyal Beceri Envanteri doğrultusunda seçilen öğrencilere Sosyal Beceri Eğitimi verilmiştir. Bu eğitim araştırmacılar tarafından Aaron Beck’in Bilişsel Kuramı doğrultusunda geliştirilmiş ve deney grubuna sekiz hafta, haftada yaklaşım 1-1,5 saat süren oturumlarla uygulanmıştır. Örneklem 25 öğrenci (kız:13; erkek:12) oluşturmaktadır. Ölçekten aldıkları sonuçlar doğrultusunda kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırma süreci çeşitli nedenlerle gruba devam edemeyen öğrenciler nedeniyle 12 kişi ( kız:6; erkek:6) ile tamamlanmıştır. Sosyal beceri eğitiminin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyine etkisinin incelendiği bu araştırmada elde edilen bulguya göre, sosyal beceri eğitimine katılmış olan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri, bu eğitime katılmamış olan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinden anlamlı derecede yüksektir.Keywords
Sosyal Beceri Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

References

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri