Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKULARIN AKADEMİK İYİMSERLİK DÜZEYİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmanın amacı, okulların akademik iyimserlik düzeyinin öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Siirt il ve ilçe merkezleri sınırları içerisinde görev yapan 1097 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmda Hoy, Tarter, Woolfolk Hoy (2006a) tarafından geliştirilen Çoban (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan "Okulların Akademik İyimserlik Ölçeği" ile Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyini belirlemek amacıyla Dean, Brandes ve Dharwadkar (1998) tarafından geliştirilen ve Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamnında elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okulların akademik iyimserliğinin "orta düzeyde" olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının ise "kısmen katılıyorum" değer aralığında olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi arasında ise negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin birbiriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Akademik İyimserlik, Örgütsel Sinizm, Öğretmen, Okul

References

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri