Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TTÜRKİYE VE ALMANYA’NIN SOSYAL HİZMET POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI; “KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME”

Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, toplumun korunmaya muhtaç kesimleri olan kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler için politika üretmek ve uygulamakla sorumlu olan en üst kurumdur. Buna karşılık olarak Almanya’da; Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığı bulunmaktadır. Federasyon, eyalet ve belediyelerin bünyesindeki gençlik çalışmaları Alman Ulusal Komitesi’ne bağlıdır. Almanya’da dini cemaatlere, özellikle kiliselere bağış toplayabilme, eğitim kurumları ve yurtlar açma gibi geniş yetkiler verildiği görülmektedir. İslamiyet din olarak tanınmadığı için bu ayrıcalıkların dışında tutulmuştur. Türkiye ile Almanya arasındaki evlat edinme şartları arasındaki en belirgin özellik, evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler hükmüdür. Türkiye’de eşcinsel evlilik mümkün olmadığı gibi eşcinseller evlat edinemezler ve koruyucu aile olamazlar. Alman Medeni Kanunu evlilik birliğinin bir kadın ile bir erkek arasında kurulacağı prensibini kabul etmiş olmakla beraber alternatif bir yasa hazırlayarak bazı beraberlikleri “medeni birliktelik” adı altında tanıma yoluna gitmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye ile Almanya’nın çocuk koruma politikalarının karşılaştırmak, farklı politika ve uygulamalardan doğan sorunların ortaya konularak çözüm stratejilerini tartışmaktır.Keywords
Türkiye, Almanya, Sosyal Hizmet Politikaları

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri