Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN SOYDAŞLARA ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARI

Soydaş Türk topluluklarına Türkiye Türkçesinin öğretilmesi, Türkçe öğretiminin bir dalını oluşturmaktadır ve günümüzde bu konu daha da önemli bir hal almıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihini çok eski yıllara Orhun Kitabelerine kadar götürmek mümkün olsa da hususiyle SSCB’nin ve Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte önem kazandığını söylemek daha doğru olsa gerek. Bu dağılma olayları bir taraftan Türkiye’nin birçok soydaş Türk toplulukları ile iletişime geçmesine yol açmıştır. Sahip olunan değerler açısından birçok ortak yönümüz olan bu ülkelerin insanlarına Türkçe öğretimi konusunda gerekli hassasiyeti göstermek Türkiye açısından farklı bir stratejik öneme sahiptir. 1991 senesinde dağılan bazı sistemlerin yerine yeni kurulan sistemler, Türkçe öğretimin konusunda sistematik bir çalışma ortaya koymayı zorunlu hale getirmiştir. Bu araştırma, nitel bir araştırma olması sebebiyle tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, soydaşlara yabancı dil olarak Türkçe öğretilmesi amacıyla ortaya konan sistemli çalışmaların gelişimleri ve günümüzdeki durumları incelenmiştir. Bu incelemeler özellikle Kazakistan coğrafyasında yapılmış ve 25-30 yıldır binlerce soydaşın yabancı dil olarak Türkçe öğrendikleri ve öğrenmeye devam ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil, Türkçe Öğretimi, Soydaş, Kazakistan

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri