Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜST PALEOLİTİK VE NEOLİTİK DÖNEMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN MADDİ TEMELLERİ

Toplumsal yapı, onu oluşturan öğeler arasındaki karşılıklı etkileşimin bir ürünüdür. Cinsiyet rolleri ise toplumsal yapının unsurlardan birisidir. Bu nedenle cinsiyet rollerinin çözümlenmesi, onun toplumsal yapının diğer öğeleriyle etkileşiminin incelenmesini gerektirmektedir. Örneğin cinsiyet rolleri herhangi bir din-inanç sistemi, coğrafya, hukuk ya da eğitim değişkenleriyle birlikte incelenebilir. Ekonomik-sınıfsal kurumlar ise diğer toplumsal kurumlardan etkilenmekle birlikte toplumsal yapıyı belirleyen öncelikli ilişki sistemlerini oluşturur. Bu makalenin amacı üst paleolitik ve neolitik dönemdeki cinsiyet rollerini, aynı dönemin ekonomik-siyasal değişkenleriyle birlikte incelenmesidir. Bağımsız değişken olarak üst paleolitik ve neolitik dönemlerin seçilmesinin nedeni, güncel ekonomik ve siyasal yapılanmalardan farklı olarak sınıfsız bir toplum yapısını ve eşitlikçi bir siyasal katılım sürecini kapsıyor olmalarıdır. Sonuç olarak, üst paleolitik ve neolitik dönemlerde toplumsal cinsiyet rollerindeki eşitliğin ekonomik ve siyasal katılım düzeylerindeki eşitlikle ilişkili olduğu görülmektedir.Keywords
Toplumsal cinsiyet, Toplumsal yapı, Tarihsel materyalizm

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri