Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Personel seçme sürecinde birden çok alternatifin değerlendirilmesini gerektirdiğinden dolayı insan kaynakları yönetiminin en önemli ve zorlanılan konularından biridir. Çalışmanın amacı, bir işletmede uygulanan personel seçimi sürecinin çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınması ve alternatif adaylar arasında birden çok kritere göre en uygun personelin seçiminin gerçekleştirilmesidir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS yöntemleri birlikte bir işletmeye en uygun personelin seçilmesi amacıyla uygulanmıştır. Çalışmada dört ana kriter ve bunların alt kriterleri tanımlanmıştır. Başvuran adaylardan uygulanan “Genel Yetenek/Genel Kültür” sınavında yüksek başarı göstermiş 6 aday için bu değerlendirme yapılmıştır. AHP yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem derecesinin belirlenmesi için, TOPSIS yöntemi ise adayların sıralanması için kullanılmıştır. Çalışma sonunda en önemli kriter “Teknik Değerlendirme” olarak belirlenmiş ve adaylar arasından “Aday 1” en yüksek tercih edilme oranına sahip Satış Uzmanı Adayı olarak seçilmiştir.Keywords
Personel Seçimi, Analitik Hiyerarşi Süreci, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri