Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜMELENME STRATEJİSİNİN KOBİ’LER İÇİN ÖNEMİ

Ekonomi tarihi boyunca kümeler, dünyanın birçok yerinde doğal kaynaklara olan yakınlık, uygun işgücünün o bölgede bulunması, inovasyona ait fikirlerin o bölgede ortaya çıkması gibi özellikler ve bölgesel kalkınmaya duyulan ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmışlardır. Zaman içerisinde başarılı olan kümeler gelişme gösterirken, başarısız olanlar yaşamlarını tamamlayarak yok olmuşlardır. Fiziki ve zamansal sınırların kalktığı günümüzde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyada ve ülkemizde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) kümelenme uygulamaları önemli ölçüde hızlanmıştır. Türkiye ekonomisinde istihdam ve üretim yönünden önemli bir paya sahip olan KOBİ’ler, ülkemizin gelişmesi yolunda hem sürdürülebilirliğini sağlamak hem de rekabet edilebilirliğini arttırmak ve küresel pazarlara giriş yapabilmek için çeşitli yollara başvurmuşlardır. Fakat değişen dünya koşulları çerçevesinde KOBİ’lerin karşılaştığı ve yaşadığı çeşitli sorunlar tek başlarına başarılı olabilmelerini zorlaştırmış ve kümelenmenin önemini artırmıştır. Çünkü küme kapsamında yer alan KOBİ’ler; yenilikçilik, güven, güç ve işbirliği ortamı içerisinde varlıklarını sürdürebilme olanağı bulabilmekte ve rekabet gücü elde etmektedirler. Bu amaçla, yapılan çalışmada öncelikli olarak kümelenme kavramı açıklanmaya çalışılmış ve daha sonra kümelenmenin KOBİ’lere sağladığı avantajlar incelenmiştir.Keywords
Kümelenme, Kümelenmenin Avantajları, KOBİ’ler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri