Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA GASTRONOMİK KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ; EFLANİ HİNDİ BANDIRMASI ÖRNEĞİ

Kültür miraslarından olan yerel yiyecekler, turizmde kullanılarak gerek yöre insanına, gerekse çevreye sürdürülebilirlik bakımından olumlu katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, bölgenin sahip olduğu kültürel mirasın kaynağı olan yöresel Bandırma yemeğini tanıtmak ve sürdürülebilir gastronomi turizmi amaçlı kullanılmasıyla bölgeye sunduğu katkıyı değerlendirmektir. Çalışma Eflani Bandırma yemeğini tanıtmak ve bölgenin kültürel mirasına etkisini ortaya koyması bakımından önemlidir. “Eflani Bandırma Yemeği” ni diğer yemeklerden ayıran özelliği 22.12.2017 tarihinde coğrafi işaret ile tescil edilmiş olmasıdır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinin tarama modeline sahip bir araştırmadır. Yapılan araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılarla yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Eflani ilçesinde yaşayan 50 yaş ve üstü kadınlar ve 1 erkek katılımcı oluştururken, örneklemini ise yörede “Bandırma” yemeği yapan 11 kadın ve 1 erkek oluşturmaktadır. Görüşme formunda yöneltilen her bir cevap kategorize edilmiş ve betimsel analiz yapılarak çalışmanın bulguları oluşturulmuştur. Katılımcılar Bandırma yemeği ile diğer hindi yemeklerinin nasıl yapıldığını anne ve büyükannelerinden öğrenmiştir. Bandırma yemeğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kız çocuklarına ve gelinlerine mutlaka öğretildiği belirlenmiştir. Kültürel mirasın sürekliliğini sağlamak için ilçeye gelen ziyaretçilere özellikle bu yemeğin pişirildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte Bandırma yemeğinin festivallerde, asker uğurlamalarında ve bayramlarda pişirilen bir tören yemeği olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Sürdürülebilir Turizm’de Gastronomi, Kültürel Miras, Eflani Hindisi, Coğrafi işaret

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri