Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKDENİZ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana sahip olduğu mutfak kültürü, sürekli bir gelişim ve değişim içinde olmuştur. Akdeniz bölgesi, gerek coğrafi açıdan önemli bir yerde olması, gerekse verimli topraklarında yetişen yiyecek maddelerinin çeşitliliği nedeni ile önemli bir konuma sahiptir. Sahip oldukları bu özellikler nedeniyle Akdeniz bölgesi ticaretin, savaşların ve göçlerin yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline gelmiştir. Bu durum Akdeniz mutfak kültürünün oldukça fazla etkilenmesini beraberinde getirmekle birlikte, Akdeniz bölgesinin içinde barındırdığı birçok farklı bölgenin mutfak kültürünü de farklı açılardan etkilemiştir. Bu çalışmada Akdeniz mutfak kültürünün tarihsel gelişimi ve değişimi, kronolojik bir şekilde incelenmeye çalışılmış ve günümüzde ki değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Akdeniz bölgesinin mutfak kültürünün kökenleri, tarih, arkeoloji ve antropoloji gibi bilim dallarında verilen eserlerden faydalanılarak ortaya konmaya çalışılmış, incelemeler sonucunda Akdeniz mutfak kültürünün zaman içinde belli değişimlere uğramış olduğu ve bu değişimlerin etkisiyle eskiye kıyasla yeni bir mutfak kültürü ve düzenine ulaştığı saptanmıştır.Keywords
Akdeniz, Mutfak, Kültür, Yiyecekler

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri