Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


61-72 AYLIK KORUNMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN VE AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AHLAKİ DEĞER YAPILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 61–72 aylık çocukların ahlaki değer yapılarının korunmaya muhtaç olup olmama durumları, cinsiyetleri ve kardeş sayılarına göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde çocuk evlerinde kalan 61–72 aylık korunmaya muhtaç çocuklar ve Ankara Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarına, resmi bağımsız anaokullarına ve özel anaokullarına devam eden, ailesi ile birlikte yaşayan 61–72 aylık okul öncesi dönem çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 356 çocuk ve çocuk evlerinde kalan 48 çocuk (evrenin tamamı) oluşturmaktadır. Araştırmada, “Genel Bilgi Formları” ve “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Çocukların “Ahlaki Değer Yapısı Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanların karşılaştırmasında ilişkisiz ölçümlerde t testi; cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; kardeş sayılarına göre karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanların ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Cinsiyet değişkenine göre çocuk evinde kalan çocukların ahlaki değer puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamakta (p>0,05); ailesi ile birlikte kalan çocuklarda ise kız çocukların lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kardeş sayısı değişkenine göre, her iki grubun ahlaki değer puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Ahlaki Değer, Çocuk Evleri, Korunmaya Muhtaç Çocuk

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri