Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SEKÜLERLEŞME VE TURİSTLERE YÖNELİK TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sekülerleşmenin artmasıyla insanların turizme ve turistlere yönelik bakış açılarının da değişmesi (olumlu veya olumsuz) kaçınılmazdır. Bu çalışmada Antalya, Trabzon ve Nevşehir illerinde yaşayan vatandaşların seküler dünya görüşü ve turistlere yönelik tutumları arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Bununla birlikte bu illerdeki vatandaşların hem seküler dünya görüşünde hem de turistlere yönelik tutumlarında sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Bu amaçla ilişkisel modelde nicel bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplamak aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı ve keşfe yönelik istatistiki analizler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yerel toplumun seküler dünya görüşü arttıkça, turistlere yönelik olumsuz (ilgisizlik, kızgınlık) ve suçlayıcı bakış açısı da artmaktadır. Bununla birlikte araştırmada katılımcıların sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerine göre seküler dünya görüşlerinin ve turistlere yönelik tutumların da farklılaştığı tespit edilmiştir.Keywords
Sekülerleşme, Turistlere Yönelik Tutumlar.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri