Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞLI TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI

Nüfus yaşlanması toplumları tüm yönleriyle derinden etkileyen küresel bir olgudur. İşletmeler açısından da giderek önem kazanan yaşlı tüketiciler satın alma sürecinin her aşamasında diğer tüketicilerden farklı tutum ve davranışlara sahiptir. İstek ve ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanabilmesi, yaşlı tüketicilerin satın alma davranışlarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu araştırma yaşlı tüketicilerin satın alma sürecinin son aşaması olan satın alma sonrası süreçteki davranışlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi Ankara’da yaşayan 65 yaş ve üzeri toplam 500 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışları cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve aylık gelir düzeyine göre incelenmiştir. Yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarına yönelik ifadelere katılım düzeylerine ilişkin ortalama puanlar arasındaki farkın bağımsız değişkenlere göre önemli olup olmadığının belirlenmesi için “İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi)” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarına yönelik ifadelere katılım düzeylerine ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde; “Satın alma sonrasında fiş/fatura alırım”, “Garanti belgesini saklarım”, “Satın alma sonrası hatalı olduğunu düşündüğüm bir ürünü değiştiririm”, “Kusurlu ürünü iade ederim” ifadelerine katılım düzeylerine ilişkin ortalama puanların yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarının öğrenim düzeyine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur (p˂0,05).Keywords
Tüketici Davranışları, Satın Alma Kararları, Satın Alma Sonrası, Yaşlı Tüketiciler, Tüketici

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri