Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İLE FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ülkemizde temel amacı bilim adamı, araştırmacı ve alanında uzman bireyler yetiştirmek olan fen edebiyat fakülteleri ile asıl amacı öğretmen yetiştirmek olan eğitim fakülteleri arasında, ortaöğretime öğretmen yetiştirme konusunda çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Fen-edebiyat fakültelerinde yaşanan sorunlar, bu kurumların öğretmen yetiştirme üzerine odaklanarak çözüm arayışına girmelerine sebep olmuştur ve konusuna hâkim olan öğretmenlerin yetiştirilmesinin fen edebiyat fakültelerinde sağlanabileceği de gerekçe olarak gösterilmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, ortaöğretim matematik öğretmenliği programındaki zorunlu alan derslerinin içeriği ile fen fakültesi matematik programı zorunlu alan derslerinin içeriğinin kapsam açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından “durum çalışması” kullanılmıştır. Araştırmada ders içeriklerinin karşılaştırılması için doküman incelemesi, uzman görüşleri alınırken de anket ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Ortaöğretim matematik öğretmenliği ile fen fakültesi matematik programı zorunlu alan ders içeriklerinin karşılaştırılmasının yapıldığı bu araştırma, her iki programın alan dersleri açısından büyük farklılık göstermediğini ortaya çıkarmıştır.Keywords
ortaöğretim matematik öğretmenliği, öğretim programı, içerik

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri