Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YEREL DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ: ŞANLIURFA İLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

1980’li yıllardan itibaren yerelleşme kavramı, siyasi ve ekonomik anlamda değişimin ana faktörü olarak görülmeye başlanmıştır. Yerelleşmeyi savunanlar hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik, halkın yönetime aktif katılımı ve yöneticilerin halkın şikâyet ve önerilerini daha çok dikkate alacağı iddiasıyla bu kavramın önemine vurgu yapmışlardır. Bu dönemin devamında ise kamu yönetimi alanında yeni bir paradigmanın ortaya çıkması ve toplumun sivil anlamda örgütlenme çabalarının artmasıyla merkezileşmiş, bürokratik, hiyerarşik ve kurallara bağlı yönetim anlayışı yerini daha demokratik, katılımcı, şeffaf ve esnek olduğu ileri sürülen “yeni kamu yönetimi” anlayışına bırakmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda birçok ülkenin karar alma süreçlerinde reformlara gidilmiş ve yerelleşmenin etkin hale getirilme sürecine sivil toplum örgütleri dâhil olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin gelişmesiyle birlikte yerelleşme ve yerel demokrasinin yaygınlaşması, ülkenin içinde bulunduğu şartlara göre etkinlik ve verimlilik anlayışlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacaktır. Bu noktada bu çalışmanın amacı yerel demokrasinin gelişiminde sivil toplum örgütlerinin rolünü Şanlıurfa ili özelinde incelemektir. Çalışma kapsamında Şanlıurfa ilinde bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çalışmaya ilişkin görüşmeler yapılarak yerel demokrasinin gelişimi noktasında sorular yöneltilecektir. Elde edilen veriler analiz edilerek çalışmaya aktarılacaktır. Çalışma Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yerel demokrasiye katkısının ortaya konulması bakımından önem arz etmektedir.Keywords
Yerelleşme, Yerel demokrasi, Sivil Toplum Örgütleri

References

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri