Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SEÇKİN SİYASİ KÜLTÜRÜ ANALİZİ İÇİN BİR ANAHTAR: DAVRANIŞLARA ODAKLANMAK

Modern anlamda ilk olarak Almond’un ortaya koyduğu, daha sonra Verba ile birlikte geliştirdikleri siyasi kültür tanımlamalarına baktığımızda, bireylerin siyasete dair yönelimlerini ve tavır alışlarını belirleyen bir kavram olduğu görülmektedir. Alanda hâkim olan bu öznelci yaklaşıma paralel olarak, konu üzerindeki araştırmalar da çoğunlukla anket metodu kullanılarak kitle siyasi kültürü konusunda olmuştur. Üzerinde çok daha az çalışma olan ‘’seçkin’’ siyasi kültürü ise, ilk olarak Putnam tarafından kavramlaştırılmış ve çalışmada profesyonel siyasetçiler, yani Meclis Üyeleri, seçkin olarak alınmıştır. Bu noktada Pye’ın önemle vurguladığı, seçkin siyasi kültürü üzerine çalışabilmek için, kitleninkinden farklı olarak, seçkinlerin “ideoloji”lerine odaklanılması önermesinin altını çizmek gerekir. Putnam da bu önermeleri izleyerek çalışmasında seçkinlerin ideolojik özelliklerine odaklanmış ve anket metodu yerine mülakat / röportaj tekniğini kullanarak seçkinlerin siyasi kültürlerinin temel öğelerini ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak; Putnam’ın kullandığı metotla Tucker’ın işaret ettiği “ideal siyasi kültür” özelliklerinin ortaya konabileceği açıktır. Bu eksikliğin giderilebilmesi, yani “gerçek siyasi kültür” özelliklerine ulaşabilmek için seçkinlerin parlamentolardaki “sözel davranışlarının” söz konusu kavramlaştırmaya dâhil edilerek ideolojilerine odaklanmak, anket ve mülakat tekniklerinin gerçekleştirildiği ortamlar göz önüne alındığında, çok daha tutarlı görünmektedir.Keywords
Siyasi Kültür, Öznelci, Kitle, Seçkin (Elit), İdeoloji

References

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri