Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ MİLLİ KİMLİK DEĞERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programını milli kimliği oluşturan değerler açısından incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programı milli kimliği oluşturan değerler, programın amaçları, kazanımları ve öğrenme alanları dersin öğretim programından taranarak, araştırmanın amacı çerçevesinde veriler doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada ölçüt olarak Smith‟in milli kimliği oluşturan temel ögeleri; 1.Tarihi bir toprak/ülke ya da yurt(Vatan), 2. Ortak mitler ve tarihi bellek(Tarih birliği), 3. Ortak kitlesel kamu kültürü(Milli kültür), 4. Ortak yasal hak ve görevler, 5. Ortak ekonomi ve 6. Ortak Din olarak alınmıştır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak belirlenmiştir. Genel amaçlarda Türk kültürü, Türk vatanı, Türk tarihi ve vatandaşlık bilinci derinlemesine ele alınmıştır. Sonuç olarak sosyal bilgiler dersi öğretim programı genel amaçlar, öğrenme alanları ve kazanımlar olarak her sınıf düzeyinde yapılandırılmıştır. Genel amaçlar, öğrenme alanları ve kazanımlar milli kimliği oluşturacak şekilde oluşturulmuştur.Keywords
: Kimlik, Milli kimlik, Sosyal Bilgiler Dersi

References

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri