Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KOBİLERDE KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ VE UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Kurumsallaşan işletmeler, belli bir düzende, kişilere (girişimci, yönetici, çalışan) bağlı olmayan yöntemlerle yönetilen, belli kuralların geçerliliğinin sürekli olduğu işletmelerdir. Bu işletmeler daha uzun ömürlüdürler, daha verimli çalışırlar ve çalışanların geleceğe bakışı daha güvenlidir. Üretilen mal ve hizmet bakımından da kaliteli çıktılar üretirler. Bu çalışmanın amacı; Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin kategorize edilerek, KOBİ kategorisine giren (25-250 arasında işçi çalıştıran işletmeler), işletmelerin belirlenmesi, daha sonra bu işletmelerde belli kriterlere göre kurumsallaşma düzeyinin tespitinin yapılması, kurumsallaşmamış, henüz kurumsallaşması tamamlanmamış işletmelere kurumsallık ihtiyacı konusunda farkındalık oluşturulmasıdır. Uşak organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmeler, kurumsallık yönünden araştırılıp incelenecektir. Bu çalışmanın kapsamı, kurumsallaşma ihtiyacının tespiti aşamasıdır. Bu çalışma aynı alanda diğer dayanak noktası olarak katkı sağlayabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın önce Uşak ekonomisine, daha sonra ülke ekonomisine bir düzen ve disiplin açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kurumsal işletmelerin sosyal sorumluluk duyguları, çevreye katkı istekleri daha yüksek olacağından bir taraftan üniversite öğrencileri, kurumsal işletmelerden staj imkânı ve deneyim olarak yaralanacaklar, diğer taraftan müşteriler ve potansiyel müşteriler kurumsal işletmelerin yarattığı güven ortamından mutlu olabileceklerdir. Uzun ömürlü ve belli bir düzen içinde işleyen işletmeler yeni girişimlere de olumlu örnek olarak ekonomiye önemli bir ivme kazandırabileceklerdir.Keywords
Kurumsallaşma, Yönetim, Verimlilik, Uşak

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri