Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL FINDINGS AND DIGITAL GAME DEPENDENCY IN ADOLESCENTS

Giriş: Teknolojik gelişmeler, şehirleşmenin artması, oyun alanlarının az olması gibi nedenler ile dijital oyunlara eğilim artmıştır. Dijital oyunlar, ergenler arasında giderek artan bir aktivitedir. Her yaşta kullanıcısı olan dijital oyunlara en çok ergenler ve genç erişkinler ilgi göstermektedirler. Günümüzde, ergenlerin oyun oynayarak geçirdikleri süre giderek artmaktadır. Dijital oyunların, ergenlerin psikolojik, fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlıklarını etkiledikleri bilinmektedir. Amaç: Bu araştırmada, ergenlerde dijital oyun bağımlılığı ile yaşayabilecekleri psikolojik ve davranışsal problemler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada, “dijital oyun”, “bilgisayar oyunu”, “davranışsal”, “psikolojik” ve “bağımlılık” anahtar kelimeleri kullanılarak Science Direct, Pubmed, Medline, Ulakbim ve Google Akademik veri tabanlarında taranmış ve ulaşılan yayınlar sistematik olmayan bir biçimde taranmıştır. Bulgular: Dijital oyun bağımlısı olan ergenlerde, düşük öz-yeterlik, anksiyete, düşük benlik saygısı, uyumsuzluk ve utangaçlık saptanmıştır. Oyun bağımlılığı aynı zamanda, depresyon, sosyal fobi ve anksiyete bozukluğunun bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Oyun bağımlısı kişiler, sosyal ihmal, sosyal ve psikolojik izolasyon, boş zaman aktivitelerine karşı isteksizlik, saldırgan davranışlar, psikolojik stres, okul performansında düşme, uyku kalitesinde düşme ve intihar düşüncesi ile yaşamdan daha az memnun olma düşüncesi olan bireyler olarak belirlenmiştir. Ergenlerin, özellikle şiddet içeren oyunlar saldırganlık, yalnızlık, depresyon, şiddete eğilim, izolasyon, dikkat eksikliği gibi psikososyal problemlere yol açabilmektedir. Dijital oyun oynayan ergenlerde, psikolojik problemlerin yanı sıra okul başarısında azalmanın olduğu saptanmıştır. Sonuç: Ergenler, dijital oyunları en yaygın eğlence aracı olarak kullanmaktadırlar. Dijital teknolojinin yoğun biçimde kullanılması, ergenler için koruyucu önlemlerin yetersizliği problemin oluşmasına ve ilerlemesine katkı vermektedir. Ergenler için okullarda gerçekleştirilebilecek dijital oyun bağımlılığının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ile, buna yönelik önleme çabaları önerilebilir. Rehber öğretmen- sağlık profesyoneli ve ebeveyn- sağlık profesyoneli arasında oluşturulacak işbirliği ile ergenin evdeki ve okuldaki davranışlarının değerlendirilmesi mümkün olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının bir arada alacakları kararlar ile, ülke çapında düzenlemeler gerçekleştirilebilir.Keywords
Dijital Oyun, Ergen, Psikolojik, Davranışsal, Bağımlılık

References

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri