Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE DENETİM VE BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR

Denetim işlevi, kalkınmanın, sosyal refaha ulaşmanın, hesap verme ve sorumluluk ilkelerine dayalı çağdaş demokratik yönetim yapısına kavuşmanın etkili bir aracıdır. Çalışmada, Türkiye’de ve dünyada BİO’lar (Bağımsız İdari Otoriteler) ve onları ortaya çıkaran sebepler ile, faaliyet gösterdikleri alanlardan bahsedilmiş, bu alanlardaki etkililikleri ve gereklilikleri tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, denetimin tarih içerisinde ve ülkeden ülkeye gösterdiği gelişimin incelenmesi, küreselleşme sürecinde denetimin kazandığı yeni boyutları irdeleyerek bu süreçte devletin üstlendiği yeni rolleri ve sorumulukları tanımaktır. Bu yeni rol ve sorumlulukların bir gereği ve işlevi olarak ortaya çıkan Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici kuruluşları, yönetişim ve denetimin bir fonksiyonu olarak dünyadaki örnekleri ile birlikte incelemektir. Çalışmada, BİO’ların devletin görevlerinde ve niteliklerinde meydana gelen dönüşümün doğal bir sonucu olduğu, piyasa ekonomisinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde işlemesi, bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli olduğu, Türkiye’de ve dünyada yoğun bir uygulama alanı bulduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Bağımsız Düzenleyici Kuruluşlar, Bağımsız Denetleyici Kuruluşlar, Denetim, Yönetişim

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri