Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ТУРИСТІК НАРЫҚ
(INTERNATIONAL TOURISM FEATURES AND INTERNATIONAL TOURISM MARKET )

Author : Damezhan SADYKOVA  & Dinur ADILKHAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 62-66
    


Summary

Туризм — бүкіл әлемдік құбылыс. Қазір туристерді кабылдамайтын, туристерін саяхатқа жібермейтін ел жоқ. Рекреациялық ресурс барлық жерде бар, оның деңгейі экономикалық теорияға сәйкес сұранысқа қарай анықталады, ол өз ретінде елдің туризм бойынша шығыны мен табысын белгілейді. Бұның барлығы статистика арқылы көрсетіледі, яғни нақты туризм туралы мәліметтер, оның құрылымы туралы анықтамалар. . XX ғасырдың 80-ші жылдары батыс Еуропаның мемлекеттерінің туристік сұранысында жаңа тенденциялар пайда болды. Олар экономикалық және әлеуметтік факторлар тұрғысынан туындады, сондай-ақ казіргі адамдардың психологиясының өзгеруімен де байланысты еді. Туристік тұтынушылықтың құрылымына басты әсерін тигізген экономикалық жағдайдың нашарлауы болды. Индустриясы дамыған елдердегі тоқырау жұмыссыздықтың санын көбейтті. Сонымен қатар негізгі туристік қызметті пайдаланушыларға - қоғамның орта буынына да әсерін тигізді, олар бос уақытын дұрыс пайдаланудың жолдарын іздеуге мәжбүр болды. Осындай жағдайда туристік қызметтің потенциалды тұтынушыларының шеңберінің кеңеюі бірінші тенденция болып табылады. Халықаралық туризмнің екінші тенденциясы - егде адамдардың туристік сұранысының кеңеюі. Солардың ішінен толығырақ зейнеткерлік жасқа тоқталық, өйткені егде адамдар жиі туристік белсенділік көрсетеді. Зейнеткерлік жас дамыған елдердің көбінде 60-65 жас аралығында болады. Экономикалық төмендеуге байланысты кейбір өндіріс орындары қаражат дағдарысына ұшырады, сондықтан да 60 жасқа толған адамдарды да, толуға таялғандарды да зейнеткерлік демалысқа жіберуге мәжбүр болды. Бұлар нағыз мықты, үнемі қозғалыстағы адамдар, олардың бос уақыты мол және сапар шегуге әр уақыттада дайын болды. Олар ішкі және халықаралық туризм нарқының дамуына өз үлестерін қосты.Keywords
Халықаралық Туризмнің, Ерекшеліктері Және Туристік Нарық

Abstract

Tourism is a global phenomenon. Now there is no country that does not accept tourists and does not allow tourists to travel. There are plenty of recreational resource, in accordance with the level of economic theory, as determined by demand, which sets the country's tourism income and expenses. All this is reflected by statistics, that is, specific information about tourism in the structure of its definitions. In the 80s of the XX century, new trends have arisen in the tourist demand of Western European countries. They originated from the point of view of economic and social factors, as well as the change in the psychology of modern people. There has been a deterioration in the economic situation that has had a major impact on the structure of tourism consumers. Stagnation in industrialized countries has increased the number of unemployed. At the same time, the main tourist service users - the middle class of the society also had to look for ways to use their leisure time correctly. In this case, the first trend is the expansion of the range of potential tourist services. The second trend of international tourism is the expansion of tourist demand of older people. Of all these, let's talk more about retirement age because older people often show tourist activity. Most retired people are between the ages of 60-65. Depending on the economic downturn, some industries have suffered a financial crisis, so people who have reached the age of 60 have been forced to retire. They were really strong, constantly moving, they had plenty of free time and were always ready to travel. They have contributed to the development of domestic and international tourism market.Keywords
International Tourism, Features, Market

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri