Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRGIZİSTAN’DA DÖNEMLERE GÖRE BASIN TARİHİ VE GAZETECİLİK FAALİYETLERİ
(PRESS HISTORY AND JOURNALISM ACTIVITIES DURING THE PERIOD IN KYRGYZSTAN )

Author : Emrah ALTIOK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 164-176
    


Summary

Günümüzde basın çok önemlidir, bundan dolayı gayri resmi dördüncü güç olarak da adlandırılmaktadır. Sovyetler döneminde basın çok önemli ideolojik bir propaganda vasıtası olarak kullanılmıştır. Çalışmada Sovyet döneminin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar gelen basın ve gazetecilik faaliyetleri dönemlere göre ele alınmıştır. Ele aldığımız dönemlerde Kırgızistan’ın siyasi tarihi, ekonomisi, kültürü hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. Çalışmada gazetenin toplum üzerindeki siyasî, ekonomik ve sosyal-kültürel işlevine değinilmiştir. Çalışmada Kırgızistan’ın ilk yerli gazetesine ve günümüze kadarki basın faaliyetlerinin gelişmesi üzerine de durulmuştur.Keywords
Gazetecilik, Basın Tarihi, Kırgızistan, Milli Gazete, Kara Kırgız.

Abstract

Today, the press is very important, hence it is also called the informal fourth power. During the Soviet era, a very important ideological propaganda was used. From the first years of the Soviet period to the day-to-day press and journalism activities were studied according to periods. Important information about Kyrgyzstan's political history, economy and culture. The study referred to the political, economic and social-cultural function of the journalist's society. The focus of the study was on the development of Kyrgyzstan's first indigenous journalist and daily journalistic press activitiesKeywords
Journalism, History of Press, Kyrgyzstan, National Newspaper, Kara Kırgız.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri